Saimaa Kumppani Lake Saimaa - Purest Finland Alvar Aalto Cities
Valitse taustaväri:

 

Ruukista kaikki alkoi

Varkaus juhli vuonna 2015 kaupungin teollisuuden 200-vuotista taivaltaan. 20.4.1815 vapaaherra Gustaf Wrede sai senaatilta luvan perustaa ruukin Huruskosken (nyk. Voimakanava) ja Ämmänkosken läheisyyteen. Ruukin työntekijät asettuivat asumaan tehtaiden välittömään läheisyyteen joko ruukin rakennuttamiin asuinrakennuksiin tai pieniin mäkitupiin lähistön tilojen maille. Asutus ja liike-elämän rakennukset ympäröivät tehdasta varsin vaihtelevassa järjestyksessä ilman suurempia suunnitelmia. 1800-luvulta peräisin olevia rakennuksia Varkauden keskusta-alueella on säilynyt vain muutamia, esimerkkinä Virkamiesklubi- ja Keskuskonttorirakennukset.

Varkauden kaavoitustyö sai alkunsa 1900-luvun alussa Varkauden ruukin siirryttyä A. Ahlström Osakeyhtiön omaisuuteen ja Walter Ahlströmin noustua yhtiön pääjohtajaksi. Ahlström lähti voimakkaasti kehittämään Varkauden puunjalostusteollisuutta. Ruukin väkimäärä kasvoi voimakkaasti suurten rakennusvuosien myötä. Ruukki vastasi niin kaavoituksesta, kuin asuntopolitiikasta ja myös julkisista tehtävistä Varkauden ollessa vielä ilman kunnallista itsenäisyyttä.

Walter Ahlströmillä oli visio kokonaisesta kaupungista, joka muodostuisi teollisuuslaitosten ympärille. Ahlström osallistui kaupunkinsa suunnitteluun aktiivisesti, hänen pyrkimyksensä oli luoda uudenlainen teollisuusyhdyskunta, jossa kaikki toiminnot olivat osana kokonaisuutta.

A. Ahlström Osakeyhtiö tilasi arkkitehtiveljekset Ivar ja Valter Thomélta Varkauden ensimmäisen asemakaavan vuonna 1913. Kaava vahvistettiin vuonna 1916, siinä teollisuusrakennukset sijoittuivat Huruskosken varrelle ja Pirtinniemeen, hallinto ja palvelut Päiviönsaarelle ja asutus hierarkkisessa järjestyksessä Kommilaan ja Kosulanniemeen. Näitä osia yhdisti Ahlströminkatu, bulevardimainen puistokatu.

Thomén veljesten kaavan pääpiirteet ovat säilyneet edelleen Varkauden kaupunkikuvassa. Heidän työtään jatkoivat muun muassa Karl Lindahl, Carolus Lindberg, Alvar Aalto, Kalevi Väyrynen, sekä Olli Kivinen, aluksi yhtiön ja 1940-luvulta lähtien yhä enemmän kauppalan toimeksiannosta. Varkauden kaupunkikuvasta ovat vastanneet hyvin nimekkäät suunnittelijat, useat heistä ovat suunnitelleet myös monia varkautelaisille tuttuja teollisuus-, hallinto- ja asuinrakennuksia.

Varkauden museoiden Kerroksien kaupunki -näyttely esittelee Varkauden rakennusperintöä sekä kaupunkikuvallista muutosta 1800-luvulta näihin päiviin: Varkauden museot/www.saranat.fi/