Choose the background color:

Luonnonkaunis Kämärin saari on säilynyt viheralueena keskellä kaupunkia ja se on varkautelaisille tärkeä liikunta- ja virkistysalue. Merkitty luontopolku kiertää Ämmäkosken ja Taipaleen kanavan välissä. Saukkotunnuksin merkityn kolmen kilometrin pituisen luontopolun varrella on 16 rastipistettä. Kämärin luonto on monipuolinen ja eläinlajisto on runsas. Kosket piristävät vehreää maisemaa ja niissä on oma hyönteis- ja kalamaailmansa. Kämärin ja Ämmäkosken alueilla voi tavata harvinaisen vesinisäkkään, Varkauden nimikkoeläimen, Saukon. Kämärin luontopolku alkaa saaren pohjoispäästä, Ämmäkosken rannalta.